2 Mayıs 2010

Çatalburun


Kökeni: Çatalburun av köpekleri Tarsus ve civar köylerde av köpegi olarak besleniyor.

Tanımı: Dişiler ve erkeklerin geneli alındıgında göz renginin bal sarısı, burun renginin ise kahverengi Oldugu tespit edilmiştir. İstisnai olarak az oranda ise göz rengi; kahverengi ve siyah, burun rengi ise ten rengi olarak görülmüştür. Tüy rengi siyah olan bireylerde burun ve göz renginin de siyah Oldugu belirlenmiştir.Üst dudak yapılarının, erkeklerde %16,22 oranında ayrık, %83,78 oranında normal; fakat burun deliklerinin aralıklı oldugu bulunmuştur. Dişilerde ise %4 oranında ayrık, %6 oranında normal; fakat burun deliklerinin aralıklı Oldugu belirlenmiştir.

Kişiligi: Çatalburun’un ev halkının dışındaki insanlarla da ve özellikle çocuklarla hemen samimi tavırlar geliştirdikleri gözlemlenmiştir. Dişi ve erkeklerin geneline bakıldıgında %90’ının üzerinde çocuklarla iyi ilişkiler kurdukları belirlenmiştir.

Özelligi: Ferma özelliginini çok iyi taşırlar. Ortalama 10 ile 13 yıl yaşarlar.Sanki iki burunları varmış gibi burun delikleri birbirinden ayrıdır.Burunlarının yapısı geregi koku alma duyuları çok gelişmiştir. Son zamanlarda emniyet birimlerince özellikle narkotik köpekleri olarak yetiştirilmeye başlanmış ve oldukça iyi sonuçlar alınmıştır.Koku takibi Tarsus çatalburun av köpegi ırkı tarafından hem yerden hemde havadan yapılabilmektedir. Genel davranışları özellikleri arasında; sevecen,zeki ve itaatkar olması göze çarpar. Mükemmel bekçi ve avcıköpekleridir.



Halkımız tarafından yapılan bilinçsiz çiftleştirmeler sonucunda orijinalligini kaybetmiş olan “TARSUS ÇATAL BURUN” köpeginin ırk ıslahı ile ilgili olarak, literatür ve bilimsel kaynak araştyrmaları ve gen etütleri yapılmış, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Tarsus Belediyesiyle ile koordineli çalışmalar neticesinde Türkiye’deki orijinale en yakın örnekleri tespit edilip toplanarak bir damızlık kolonisi oluşturulmuştur.
Paylaş:

Leave a comment

Size nasıl yardımcı olabiliriz?