Kaslı yapısı ile sanki devamlı olarak etrafına atraksiyon içindeymiş gibi görünür. Tugla şeklinde kafası, güçlü çeneleri ilginç-kolay tanınan alın yapısı ve boynu vardır. Derin ve geniş bir göğüs yapısına sahiptir ve boyun ile uyum içindedir. Tıknaz, bodur, çevik ve çok güçlüdür. Kulakları genel olarak kestirilir. Kuyrugu da yine kesilmiş olabilir. Gözlerin etrafı değişik renklerde olabilir. Vücudun geneli de çeşitli renklerde olabilmekte ve kabul edilmektedir. Kuyruğu ucuna doğru iyice incelen formdadır. Kısa, kalın ve parlak bir tüy yapısı vardır.


Karakteri
Kurnaz gülüşü, kararlı bakışları ve kendine güvenen bir duruşu vardır. Aslında bu özellikleri ile çogu insan için heyecan ve bazen vahşeti akla getirmektedir. Fakat bu düşünceler insanlar için pek geçerli değildir. Daha çok diğer köpekler ve hayvanlara karşıdır. Bu da eğer saldırganlık yönünde eğitim verilmezse pek görülmez. Yine bilinenin aksine iyi karakterli, komik, aşırı derecede sadık ve tam bir aile köpeğidir. Hem yetişkinler, hem de çocuklarla arası çok iyidir. Yumuşak başlılık ve sabırlılık konusunda eğitim almış gibidir. Cesur, akıllı ve dayanıklıdır. Sahibi ve onun eşyalarını aşırı derecede koruma içgüdüsü vardır. Bunun için düşmanlarını parçalayabilir. İnatçı ve dik kafalı olabilmektedir ve bu yüzden zamanında iyi eğitilmelidir. Dominant karakterli Oldugu için diger kedi ve köpeklere karşı tahammülsüz olabilmektedir. Çogu durumda onlara kar?? arkada?çad?r. Fakat yine de birlikte bak?m? önerilmemektedir. Aile içinde çocuklarla arasy iyidir. A?r?ya kar?? çok dayanykly olduklar?ndan onlarla oyun oynarken çok mutlu olurlar ve sanki bir çocuk gibi davranyrlar. Aileden olmayan çocuk veya di?er hayvanlarla yaln?z byrakylmamalyd?r. Genellikle dövü? köpe?idir ve kavga s?ras?nda di?er hayvanlar?n boynuna sald?ryr. E?er iyi e?itilirse çok iyi bir bekçi ve beraber ya?anacak refakatçi köpe?i olur.

Yaşam Ortamı:
Yeterli dola?tyrylabilirse apartman ya?am? için uygundur. Kapaly ortamlarda çok aktif Oldu?u için bahçeli bir ev tercih sebebidir. Kysa tüylü bir yrk Oldu?u için so?u?u pek sevmez.

Egzersiz İhtiyacı:
Düzenli olarak yeterli derecede egsersiz yaptyrylmalyd?r. Fakat di?er hayvanlar?n ve insanlar?n içinde tasmasyz gezdirilmemelidir.

Bakımı:
Kysa ve düzgün bir tüy yap?s?na sahip Oldu?u için bak?m? kolayd?r. Tel bir fyrçayla düzenli olarak f?rçalanmal?d?r. Çok s?k yykanmaya ihtiyaç göstermezler.

Kökeni :
Bull ve Terrier yrklar?ndan türetilmi?tir. Dayanyklylyk ve azim konusunda köpekler içinde hakly bir yere sahiptir. Bazy ara?tyrycylar köpe?in eskiden Bulldog’ tan köken ald??yny savunmaktad?rlar. Eski yazyly kaynaklar ve figürler de bunu do?rular niteliktedir. Oradaki figürlerde köpe?in bugünkü görünümünde Oldu?u ve o zaman da dövü? için kullan?ld??y anla?ylmaktad?r. Bugün, bilhassa ABD’ de bu köpe?in dövü? için e?itimine yasak getirilmeye çaly?ylmaktad?r. Medya da bu konuda yayynlar?ny devam ettirmektedir. Daha da ileri giderek tamamen yasak getirmeye veya en azyndan izole bir vaziyette ya?amalary istenmektedir. Avrupa, hatta tüm dünyadan bu konuda ?ikayetler yükselmektedir. Y?in ilginç tarafy Pitt Bull bu kadar ?ikayet edilen bir köpek olmasyna ra?men aslynda birçok yetene?i olan bir yrktyr. Avc?lyk (bilhassa kemirgenler-fare), koruma, polis köpe?i, i? ve çoban köpe?i olarak dahi kullan?labilmektedir.


Boyut ve Ağırlık:
Irk boyutu Büyük
Yükseklik Erkekde 46 – 56 cm
Yükseklik Dişide 46 – 56 cm
Kilo Erkekde 14 – 35 Kg
Kilo Dişide 14 – 35 Kg


Tüy Özellikleri:
Tüy Uzunluğu Kısa tüylü
Tüy Yapısı Tek katlı, Düz, Kalın, Parlak.
Fırçalanma İhtiyacı 2 haftada bir fırçalama yeterlidir
Traş ve Banyo Traş ihtiyacı yoktur. Gerektiğinde yıkanabilir.
Tüy Dökümü Az tüy döker
Taşıdığı Renkler Tüm renklerde olabilir.


Irk Özellikleri:
Kişilik Dominant, Kurnaz, Sadık, Cesur, Akıllı, Dayanıklı.
Kötü Huyları İnatçılık, Dik kafalılık, Agresiflik.
Yetenekli Olduğu Görevler Bekçi, Koruma
Yaşadıgı iklim Ilıman İklim
En uygun yaşam alanı Bahçeli Ev
Yatkın Olduğu Hastalıklar Kalça Displasisi, Katarakt.
Yaşam Süresi 12 – 13 Yıl


Diğerleri:
Irk grubu Terrier
DiĞer İsimleri Pit Bull Terrier, Amerikan Pit Bull.
Bağlı Olduğu Klüp UKC (United Kennel Club), NKC (National Kennel Club), ADBA (The American Dog Breeders Association Inc.), CKC (Continental Kennel Club), APBR (The American Pit Bull Registry), APRI (American Pet Registry Inc.), OREBA (Old Red English Bulldogges Association & Registry)
Kökeni Amerika
Paylaş:

Leave a comment

Size nasıl yardımcı olabiliriz?